Αρχική


Χανιά, 4-2-2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΕΝΑΚ
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Κρήτης, συνεχίζοντας την προσπάθεια για ενημέρωση στις νέες εξελίξεις και με δεδομένη την επιτυχημένη διεξαγωγή του πρώτου κύκλου σεμιναρίων (όπου οι συμμετέχοντες μηχανικοί ξεπέρασαν τους 200 στα Χανιά και τους 120 στο Ρέθυμνο) αποφάσισε να οργανώσει νέο κύκλο με ειδικά ενημερωτικά σεμινάρια με θέμα:
«ΚΕΝΑΚ – Σύνταξη ενεργειακής μελέτης κτιρίου σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης»
Τα σεμινάρια θα είναι και πάλι διάρκειας περίπου 25 ωρών (5 απογεύματα) και προγραμματίζονται για τον Μάρτιο 2011.
Οι ενότητες θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω αντικείμενα:
  • Εισαγωγή. Θεσμικό πλαίσιο, νομοθεσία.
  • Βιοκλιματικός σχεδιασμός.
  • Ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές αρχιτεκτονικής μελέτης.
  • Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κτιρίου.
  • Λειτουργικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές κτιριακού κελύφους νέων και υφισταμένων κτιρίων.
  • Προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη σύνταξη ενεργειακής μελέτης. Υπολογισμοί.
  • Λογισμικό Τ.Ε.Ε.-Κ.Εν.Α.Κ. Παράδειγμα μελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του ΤΕΕ και της ΕΕΤΕΜ. Το κόστος συμμετοχής είναι 60€ ανά άτομο και καταβάλλεται στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΚ, Νεάρχου 23 για τα Χανιά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή. Σε αυτόν τον κύκλο προβλέπεται η διεξαγωγή τους μόνο στα Χανιά.
Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής την 25η Φεβρουαρίου 2011.
Για την καλύτερη και αποτελεσματική διεξαγωγή τους απαιτείται προετοιμασία και μελέτη των ΤΟΤΕΕ από τους συμμετέχοντες.
Advertisements